Efftel Solutions AB är grossistgrenen av Efftel AB, en ledande svensk tjänsteleverantör som erbjuder mobila och IP-baserade företagskommunikationslösningar. Vi möjliggör för andra kolleger i branschen att erbjuda state-of-the-art kommunikationstjänster till sina egna kundbaser.

Många etablerade svenska nät- och tjänsteleverantörer har valt Efftel Solutions för att kunna erbjuda molnbaserade kommunikationstjänster och Unified Communications till sina kunder. Våra wholesale-tjänster bygger våra plattformar från exempelvis Mitel, som ägs och drivs av Efftel Solutions.

Vi arbetar sedan länge med ett stort antal ledande systemintegratörer och teleoperatörer. Det drar våra wholesale-partners nytta av. De behöver då inte själva investera i egna plattformar, egen expertis och avtal med en mängd olika parter. Genom att arbeta med Efftel Solutions kan de istället koncentrera sig på merförsäljning av nya kommunikationstjänster mot sina upparbetade målgrupper.

Efftel Solutions söker alltid efter motiverade partners att arbeta med, så att fler företag kan få kommunikationslösningar i världsklass.

Låter detta intressant? Hör av dig till oss!

Kontakta oss eller låt oss kontakta dig: