Molnbaserade kommunikationstjänster ska kunna fungera globalt för företag som växer internationellt. Ändå används de sällan så.

Efftel Cross-Border är ett koncept Efftel nu lanserar för företag som vill öka sin internationella närvaro med stöd av kommunikation i molnet.

Varför har möjligheterna inte tagits tillvara?

Per Björklund, marknadschef på Efftel berättar: “Praktiska svårigheter och ointresse från de stora nationella operatörerna har hållit tillbaka de globala möjligheter som molnbaserade kommunikationslösningar kan ge.”

“Att integrera lösningarna med lokala telefonnummer och olika nationella mobiloperatörer har varit komplicerat. Dessutom är de nationella operatörerna sällan intresserade av att bidra med lösningar utanför de länder där de själva är verksamma” fortsätter Per.

Resultatet har blivit att kommunikationslösningarna har varit en del av de tillväxthinder företag möter när de vill expandera internationellt.

Vad innebär Efftel Cross-Border?

Efftel Cross-Border är ett nytt koncept som är framtaget för att hjälpa företag med verksamhet i flera länder. Olika tjänstebaserade kommunikationslösningar kombineras fritt så att de passar företagets specifika behov.

Molnbaserade mobila företagsväxlar, molnbaserat kontaktcenter och kvalificerade globala supporttjänster är några av de lösningar som ingår i konceptet.

Fördelarna för företaget blir:
• Lägre totalkostnader
• Förbättrad produktivitet
• Stöd för enhetliga globala affärsprocesser

Efftels VD Håkan Lund förklarar: ”Efftel har tillhandahållit molnbaserade kommunikationstjänster sedan 2005. De har redan tidigare kunnat tillgodose de mest kvalificerade verksamhetskraven. Det nya är att de nu anpassats så att de fungerar smidigt även för företag som växer internationellt. Inga av de branschspelare som vi jämför oss med klarar att erbjuda det.”

Varför lanserar Efftel ett Cross-Border-koncept?

”Vi har lyssnat på våra kunder. De har vittnat om att de uppskattar när vi hjälper dem med deras kommunikation, så att den bara fungerar utan att de behöver ägna tid åt alla detaljer. Då kan de fokusera på sin kärnverksamhet.

När våra kunder har vuxit internationellt har vi hjälpt dem i den expansionen och det har varit väldigt uppskattat. De har berättat att de har haft svårt att finna någon som kunnat hjälpa dem med detta. Därför tog vi fram konceptet Efftel Cross-Border”, berättar Efftels VD Håkan Lund.

”Detta är Efftels nya fokusområde. Vi anpassar nu hela vår varumärkesplattform till att visa att vi vill hjälpa och stödja företag som vill växa internationellt så att de kan hålla kontakt med sina kunder på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Med Efftel Cross-Border kan våra kunder erbjuda kundservice i världsklass oberoende av landgränser och tidszoner”, avslutar Håkan Lund.

Mer information

Vi på Efftel hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera sin kommunikation med värdeskapande kommunikationslösningar. Med dem kan ditt företag öka produktiviteten och förbättra servicen till kunderna.

Låt oss berätta hur det kan ske för ditt företag – kontakta oss direkt!

Läs mer om Efftel Cross-Border här.

Läs mer om de förändringar Efftel nu gör här.