Google Kalender används av många företag runt om i världen. Nu kan Efftel leverera kalenderintegration mellan Google Kalender och Efftel Cloud PBX. Genom att integrera Efftels molnväxel med Googles tjänst kan du få en snabbare och bekvämare kombination av produkter från Google och Efftel. Ditt företag kan också maximera effektiviteten när viktig information kan fås från en plats.

Med denna integration kan du få presence synchronization mellan Google Kalender och Efftel-applikationer med funktionen “Dynamic Status updates”. Din status uppdateras automatiskt i Efftels molnväxel baserat på dina konfigurationer i Google Kalender. När du till exempel har skapat ett möte i kalendern och markerat dig som Upptagen ändras statusen i Efftels molnväxel till “Upptagen” under tiden för mötetmötet.
 
Google-kalender-integration-möte
 
Google Kalender kan också konfigureras för att visa kalenderrådgivande text i Efftels molnväxel. Den här inställningen innehåller meddelanden som indikerar en användares tillgänglighet och tillgänglighets sammanfattning baserat på Google Kalender-informationen (till exempel “möte fram till 14:30”, “tillgänglig till 11 AM”). Du kan också ge mer information om din nuvarande och / eller framtida tillgänglighet. På så sätt kan du informera dina kollegor om din tillgänglighet på ett enkelt sätt.

Att hantera möten blir enklare när du kan integrera Google Kalender och Efftels molnväxel. Du behöver inte längre växla mellan olika program för att kontrollera kommande händelser eller ändra din status. Genom att integrera med olika IT-system försöker Efftel i sina lösningar göra affärsprocesserna mer kostnads- och tidseffektiva. Låt oss kontakta dig eller ring oss på 08 5106 2710 och ta reda på hur Efftel molnkommunikation kan gynna din verksamhet.