Vår mission

Vi brinner för att skapa och tillhandahålla värdeskapande kommunikationslösningar.
Det gör vi genom att vara kunniga, flexibla och hjälpsamma.

Vår vision

Vår vision är att:

  • alla företag köper elektronisk kommunikation som en outsourcad tjänst utan krångel med egen utrustning,
  • Efftel producerar globala lösningar på egna plattformar och erbjuder tjänster som kan användas av företag i alla länder,
  • kunden upplever Efftel som sin partner i allt som rör elektronisk kommunikation,
  • när ett företag med verksamhet i flera länder gör en upphandling får Efftel alltid en inbjudan.

Vår affärsidé

Efftel erbjuder företag geografiskt oberoende, lättanvända och flexibla lösningar för elektronisk kommunikation. Våra lösningar förenklar och effektiviserar våra kunders kommunikation så att de kan öka sin produktivitet.

Vår kund ska uppleva att:

  • Vi ger kundservice i världsklass.
  • Vi ligger på teknikens framkant.
  • Vi har ledande tjänster för företag med verksamhet i flera länder.

Historik

Efftel AB grundades 2004 och är en utmanare på telemarknaden. Vi startade Efftel för att hjälpa företag att dra full nytta av de möjligheter som molnbaserad kommunikation ger, även om ordet ”moln” på den tiden mest var förknippat med ett himlafenomen…

Vi har alltid trott på att hjälpa människor hålla kontakt och bry sig om varandra. Och på att ge företag möjlighet till ökad produktivitet och till att ge sina kunder riktigt god service. Vi tror att det bidrar till en bättre miljö och en fredlig värld med en hälsosam ekonomisk utveckling.

Vi servar idag företag och organisationer i alla världsdelar utom Antarktis.

Vårt team har jobbat länge med tele- och datakommunikation för företag. Vi har gedigen erfarenhet från både stora och små företag i branschen.