För användare som är kö-administratörer eller agenter har vi skapat en ny flik som heter Grupplogg. Fliken har som mål att göra det enklare att spåra samtalshistoriken och flödet av samtal till kögrupper. Grupplogg kan visas på en extern skärm för att visa den senaste statusen för samtal för olika agenter och/ eller samtalsgrupper.
 
acd-grouplog-swe-1
 
Group Log fliken visar samtalsloggen för kö-grupper du är medlem i. Den visar en sammanfattning av alla, missade, vidarebefordrade och besvarade samtal.

Du kan se en sammanfattning av det totala antalet samtal och antalet samtal i varje statuskategori. Kategorin är omgiven av en färgkodad cirkel som visar andelen samtal i varje kategori.

Missade samtal: kodad i rött.

Vidarekopplade samtal: kodad i orange.

Besvarade samtal: kodad i grön.

Alla samtal: kombination av 3 färger i proportion.

För att hämta information snabbare kan du filtrera listan med en viss grupp. Du kan också filtrera med en viss status genom att klicka på motsvarande cirkel (alla, missade, vidarebefordrade eller besvarade).
 
acd-grouplog-swe-2
 
På gränssnittet i Grupplogg kan du se följande fält:

Uppringare: Förutom att kontrollera telefonnumret eller namnet på den som ringer, kan du se antalet samtal till gruppen med samma status och från samma nummer / uppringare.

Grupp: Detta visar gruppnamnet som tar emot samtalet. Du kan kontrollera hur länge samtalet var i kön innan det besvarades eller vidarebefordrades.

Mottagare: Visar namnet eller numret på den agent som tagit emot samtalet.

Typ: Färgscheman för samtalstyperna är desamma som färgscheman för kategorier. Du ser en telefonlursymbol omgiven av en cirkel i färgen som indikerar samtalsstatusen.

Tid: Du kan kontrollera datum för samtalet. Loggen sparar två veckors samtalshistorik.

Obs: Kögrupperna ACD Light och ACD har tillgång till samma fönster och funktioner.
Grupplogg fliken behöver en extra licens.
 
acd-grouplog-swe-3
 
Med uppdateringen av Efftels tjänster och plattformar strävar vi efter att du ska uppnå dina mål för att driva ett effektivt företag samtidigt som saker och ting är enkla och relevanta för dina anställda. För mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag, ring oss på 08-5106 2710 eller låt oss kontakta dig!