Det är avgörande för en svarsgrupp att besvara alla samtal så snabbt som möjligt eftersom det väsentligt bidrar till försäljning och kundservice. Efftel Wallboard kan hjälpa er att uppnå era mål och också hålla medarbetarna motiverade. Genom att visa information om samtal och köer i realtid blir det lättare för såväl den enskilde som för teamet att hålla reda på de övergripande framstegen.

Efftel Wallboard

Syftet med Efftel Wallboard är att visa realtidsinformation om samtal och samtalshantering för agenter och handledare. Informationen kan visas på en enskild medarbetares PC eller för hela teamet på en storbildsskärm.

Under samtalsstatistik kan du se totalt antal inkommande samtal, antal besvarade samtal och total samtalstid för varje grupp över dagen. På samma sätt kan agenter spåra antalet missade samtal och antalet externa samtal som ringts.
 
Efftel-wallboard-kontakt-centers-swedish
 
Beroende på inställningar och det valda temat kan agenterna också välja att visa antalet samtal i kö och antalet köer i realtid. Förutom samtalsinformationen kan teamet också se hur många agenter som är inloggade och kan besvara samtal. Informationen kan presenteras i tabellform såväl som grafiskt så att man enklare skall kunna följa upp och jämföra över tid. Detta ger en indikation över hur teamet presterar över dagen.

Man kan ställa in larm så att det vid oväntade situationer skickas en varning till medarbetare och handledare. Till exempel om antal köande i en grupp har överskridit maxvärdet utlöses ett larm som triggar att epost eller sms skickas till agenterna eller handledaren. Detta hjälper teamet att agera när det uppstår en oväntad situation så att åtgärder kan vidtas så snart som möjligt.

Fördelar med Efftel Wallboard

När du har tillgång till realtidsinformation på ett överskådligt sätt blir det enklare att mäta svarsgruppens prestanda. Du kan ställa in mål och se att de uppnås och också se vad som behövs för att ytterligare förbättra svarsgruppens prestanda. Detta uppmuntrar också teamet att vara delaktiga i att nå gemensamma mål.

En förbättrad prestanda kan leda till en ökning av försäljningen eftersom agenter kan hantera samtal snabbt och professionellt. Kunderna blir nöjdare vilket också gynnar företaget.

Att arbeta för gemensamma mål som ett team kommer att öka produktiviteten som helhet på lång sikt. Med Efftels verktyg kan ni göra era affärsprocesser mer kostnadseffektiva och tidseffektiva. Låt oss kontakta dig eller ring oss på 08 5106 2700 för att få reda på hur Efftel molnkommunikation kan hjälpa din verksamhet.