Med oktoberuppdateringen av våra plattformar och tjänster är vi glada att kunna erbjuda Efftels kunder ytterligare funktioner på olika applikationer som Efftel Softphone och mobile App. Uppdateringarna innehåller ett utökat antal användbara funktioner under fliken Chatt. Genom denna uppdatering hoppas Efftel kunna förenkla och effektivisera ditt arbete.

Det finns 4 nya flikar under chattfunktionen: Chatt, Sidor, Att-göra och Möte.

Chatt

Chatthistorik

I den tidigare versionen raderas chatthistoriken när fliken stängdes. Det gör det svårt att spåra chatthistorik.

Med den uppdaterade versionen är inte detta längre något problem eftersom din chatthistorik nu lagras och du kan bläddra och hänvisa till gamla chattar vid behov. En månads chatthistorik behålls i alla enheter du använder. Du behöver inte längre riskera att förlora chatthistorik om du av misstag stänger chattfliken.

efftel-chat-swe-update-interface
 
Chatthistoriken är tillgänglig från både softphone och mobiltelefon, vilket ger dig friheten att fortsätta chatten från valfri enhet. När ett meddelande tas emot kommer det första meddelandet att aviseras på alla enheter. Fortsatta meddelanden aviseras endast på den aktiva enheten. Detta minimerar distraktionen från att kontinuerligt ta emot aviseringar på samtliga enheter, vilket innebär att du kan fokusera på aktuella uppgifter.

Gruppchatt

Det finns tillfällen när du behöver vidarebefordra ett meddelande till andra kollegor för att fortsätta en diskussion. I så fall blir gruppchatt ett användbart verktyg för dig.
För att starta en gruppchatt,

  1. Gå till fliken Chat
  2. Klicka på knappen “+Ny
  3. Ange chattens titel
  4. Välj deltagare från din kontaktlista (t.ex. sök efter namn)
  5. Klicka på Skapa för att starta chatten.

efftel-chat-swe-update-chatt-ny
 
efftel-chat-swe-update-add-members-gruppchatt
 
Du kan vara en ägare eller en deltagare i en gruppchatt. Ni kan vara upp till 7 medlemmar och skapa olika grupper för olika ändamål. Du kan bjuda in fler deltagare genom att klicka på Bjud in Medlem under Inställningar.
 
efftel-chat-swe-update-gruppchatt-installningar
 
I Inställningar kan du göra fler ändringar, så som:

  – gruppnamn
  – omslagsbild
  – Avisering
  – skicka meddelanden tyst (skicka chattmeddelanden utan avisering) och
  – lämna eller ta bort.

efftel-chat-swe-update-medlemmar
 
efftel-chat-swe-update-gruppchatt-installiningar
 
Som i enskilda chattar kan du ladda upp olika filer till din gruppchatt för att dela med medlemmar i gruppen. Vidare finns det alternativ att kommentera och samarbeta med de uppladdade filerna vid behov. Du kan lägga till följande typer av filer:

  Desktop: en fil eller mapp från din dator (PDF, Word Document, etc.)
  Whiteboard: skapar en virtuell whiteboard i chatten
  Anteckning: aktiverar en textredigerare där en anteckning kan skapas i chatten.

efftel-chat-swe-update-filer
 
För samarbetsändamål kan alla medlemmar i en chatt göra anteckningar, kommentera eller ändra de tillagda filerna. Alla filer som delas i chatten lagras under Sidor för enkel åtkomst.

(Obs: Som deltagare kan du lämna chatten och har inte längre tillgång till chatthistoriken och dess innehåll. Som ägare till chatten kan du radera en chatt permanent. Detta kommer automatiskt att radera chattinnehållet från deltagarnas enheter. Samma sak gäller för deltagare och ägare av gruppchattar.)
 
efftel-chat-swe-update-8
 
efftel-chat-swe-update-9

Sidor

Du kan använda fliken Sidor för att skapa, lägga till eller ladda upp filer till en chatt. Du och medlemmarna i din chattgrupp kan också skapa och dela anteckningar om uppladdade filer, vilket ger dig möjligheten att samarbeta om innehållet som är lagrat i chatten.
Alla filer som har laddats upp eller skapats i en chatt sparas under fliken Sidor. Du kan också dra och släppa filer direkt till Sidoroch skapa mappar för att organisera ditt uppladdade innehåll. Du kan till exempel behålla bilder och dokument i separata mappar, eller organisera innehåll om ett visst ämne.
För att skicka ett dokument kan du:

  – Dra och släpp på sidområdet, ELLER
  – Under fliken Chatt genom att klicka på ‘Lägg till fil(+)’ ikonen längst ner till höger på Chatt eller Sidfliken. Välj den fil som ska läggas till (skrivbord, chattar, whiteboard eller anteckning).

 
efftel-chat-swe-update-10
 
Lägg till en ny mapp:

  1. Klicka på Ny Mapp knappen
  2. Skriv mappens namn och klicka på Skapa.

Du kan dra och släppa filer, eller ladda upp dem i mappen för att kategorisera filer snyggt.

Dessutom kan du dela filer som är lagrade på sidan från en chatt med en annan kollega i en annan chatt.

  1. Klicka på i knappen i filen.
  2. Klicka Kopiera till eller Flytta till.
  3. Välj den chatt du vill dela filen med.

efftel-chat-swe-update-11
 
efftel-chat-swe-update-12

Redigera, kommentera och anteckna i filer

Ibland räcker det inte med att skicka ett dokument. Det finns tillfällen när du vill lägga till en kommentar, rita på bilden etc. Med uppdateringen av vår plattform kan du nu göra anteckningar med olika formateringsverktyg och skriva kommentarer för andra att se. Du kan göra det genom att klicka på filen i din Chatt eller på sidan. Ändringarna kan sparas automatiskt eller sparas efter eget val.

Anteckningar och kommentar är inte begränsade till Whiteboards och Anteckningar; De kan göras på alla filer som delas mellan dig och dina kollegor. Det innebär att du kan diskutera om ett dokument och lagra informationen på ett ställe.
 
efftel-chat-swe-update-13
 
efftel-chat-swe-update-14

Att Göra

Under fliken Att Görakan du skapa en To-Do lista för både dina kollegor och dig själv. Med Att Göra,blir det lättare att organisera och tilldela uppgifter mellan medlemmar i en chatt. Att hålla reda på framstegen blir också enklare.

Att skapa en To-Do lista:

  1. Välj den chatt du vill skapa en To-Do lista för och klicka på Att Göra.
  2. I fältet Lägg till att-göraskriver du in texten för ditt första To-Do objekt och trycker på Enter. Objektet visas nu i din To-Do lista och är tillgängligt för redigering av någon medlem i din chattgrupp.
  3. Ange ytterligare objekt efter behov.

Följande åtgärder är tillgängliga från To-Do lista, för alla medlemmar i chattgruppen:

  Sök att-göra: Detta filtrerar listan för att bara visa objekt som innehåller texten du anger.

  Sortera: Som standard visar listan alla To-Dos. Du kan välja rullgardinsmenyn för att visa alla To-Dos, objekt som är tilldelade till dig, objekt som inte är tilldelade, eller objekt som är tilldelade till en viss medlem i chattgruppen.

  Markera en uppgift som klar: Klicka på kryssrutan bredvid listobjektet.

  Markera en uppgift som viktig: klicka på flaggan bredvid listobjektet. Objekt som är flaggade som viktiga kommer att visas högst upp i listan.

efftel-chat-swe-update-15
 
efftel-chat-swe-update-16
 
Om du klickar på ett enskilt listobjekt, är följande åtgärder också möjliga:

  Tilldela ett objekt till en medlem i chattgruppen: Klicka Tilldela till, och välj den medlem till vilken objektet ska tilldelas.

  Ange ett förfallodatum för objektet: Klicka ställ in utgångsdatum. Från kalender popupen, välj datum och tid för när aktiviteten måste vara klar.

  Ange en påminnelse: Klicka Påminn mig. Från kalender popupen, välj det datum och den tid du vill få påminnelsen.

  Lägg till en bilaga: Klicka Lägg till bilaga, och navigera för att välja objektet du vill lägga till.

  Kopiera eller flytta objektet till en annan lista: Klicka Kopiera/Flytta, och välj sedan Kopiera till eller Flytta till. Välj den chatt som du vill kopiera eller flytta objektet till.

  Radera ett object

  Lägg till en beskrivning

  Lägg till en kommentar

  Markera ett objekt som färdigt : Klicka på kryssrutan bredvid namnet på To-Do objekt.

För att återgå till listvy, klicka på ikonen högerpil för att stänga detaljpanelens detaljpanel.
 
efftel-chat-swe-update-17
 
efftel-chat-swe-update-18

Möte

Det är nu lättare att hålla ett möte med dina kollegor online med hjälp av Mötes function. Under fliken Möte kan du välja att ha ett:

  Telefonmöte: Ett röstsamtal initieras i Efftel softphone
  Web möte: En samlingssession initieras i din standardwebbläsare med videofunktion och fil- och skärmdelning
  Röst & web möte: Detta initierar en samarbetssession med både röst och skärmdelning.

Under Web möte och Röst & web möte, kan du dela skärmen för att visa filer du vill prata om. (Obs! Endast presentatören kan se alla knapparna som visas nedan. Värden kan ändra presentatören under mötet.) Du kan lämna mötet och fortsätta senare så länge som mötesägaren inte har avslutat mötet. Detta ger dig flexibiliteten att hålla ett möte baserat på schema och varaktighet. (Obs! Internet Explorer och Google Chrome-webbläsare är föredragna webbläsare.)
 
efftel-chat-swe-update-19
 
efftel-chat-swe-update-20
 
(Obs: Som deltagare kan du lämna mötet genom att stänga fönstret. Som ägare till mötet kan du avsluta mötet permanent. Detta avslutar mötet på samtliga deltagares alla enheter.)
 
Med uppdateringen av Efftels tjänster och plattformar strävar vi efter att du ska uppnå dina mål för att driva ett effektivt företag samtidigt som saker och ting är enkla och relevanta för dina anställda. För mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag, ring oss på 08-5106 2710 eller låt oss kontakta dig!