Efftel blir en del av NetNordic

NetNordic förvärvar Efftel - förstärker portföljen inom kommunikationslösningar – Vi är mycket nöjda med att förstärka vår totala portfölj inom kommunikationslösningar genom förvärv av Efftel AB. NetNordic förstärker med detta uppköp erbjudandet av cloudtjänster inom telekom och understödjer samtidigt ambitionen om att ta en ledande position på den svenska marknaden, säger koncernchef Jarl Øverby i