Datalagring och synkronisering är viktiga i de flesta företag nuförtiden, eftersom fler IT-system används allmänt. Att ständigt hålla information uppdaterad i alla system kan vara mycket utmanande och tidskrävande. Med Efftel AD integration kan du nu synkronisera användarinformation som finns lagrad i Active Directory (AD) med din molnväxel, vilket sparar tid och säkerställer att informationen är densamma på båda ställena.

(Obs! AD-integration med Efftel tillhandahåller inte “single sign-on” -funktionalitet.)

Vad är Active Directory (AD)?

Active Directory (AD) är en katalogtjänst som utvecklats av Microsoft för Windows-domännätverk. Det mesta, om inte all, information om domänen lagras i AD; till exempel information om användare, skrivare, arbetsstation osv.

Genom att integrera AD med Efftels molnväxel blir hanteringen av användardata lättare när informationen kan synkroniseras från ett system till ett annat.
 
AD-active-directory-integration-med-efftel-overview-process-flow-swedish
 

AD integration med Efftel

Under inställningarna för synkronisering kan du ange vilken användarinformation från AD som ska återspeglas i Efftel molnväxel. Förutom kontaktinformation som namn, e-postadress och telefonnummer kan du ange andra områden för synkronisering så som adress, avdelning, närmsta chef osv.
 
AD-active-directory-integration-med-efftel-synkroniseras-information-swedish
Exempel på information som kan synkroniseras

Slutsats

Uppdatering och hantering av nyckeldata är avgörande när det gäller att förbättra arbetsflöden och öka kundnöjdhet. Med integration av AD med Efftel molnväxel behöver du inte längre uppdatera användarinformation på flera ställen eller riskera att det blir olika information ifall man glömmer eller skriver fel. För att få reda på hur Efftels molntjänster kan göra dina affärsprocesser mer tids- och kostnadseffektiva, ring oss på 08 5106 2700 eller låt oss kontakta dig.