För närvarande råder det inga kända driftstörningar som skall påverka Efftels kunder.